Verbazingwekkend

Donderdag 12 juni 2014 raadsvergadering, eindelijk. Had me goed ingelezen op het ICT-stuk. Dat is wel mijn ding, ben immers nu al ruim 7 jaar functioneel applicatiebeheerder. Heb toch wel wat kennis van zaken, zou je zeggen.

Maar wat schetste mijn verbazing? Alle andere partijen waren bijna lovend over dit stuk, een paar kleine kanttekeningen, maar verder geen weerwoord. Zelfs de PvdA vond het niet erg dat het nog duurder werd, das toch nou eenmaal zo met ICT, nou ja zeg! Het CDA noemde het plan zelfs goed financieel onderbouwd, UHH!!

Ja, ik heb me zelf wel afgevraagd, hebben we hetzelfde stuk gelezen?

Want ik had nogal wat tekortkomingen gesignaleerd in het stuk, hier een opsomming:

1. Waarop zijn de inschattingen van de kosten gebaseerd? Er worden allerlei bedragen genoemd, maar totaal niet duidelijk hoe deze tot stand zijn gekomen. In het kostenreductie document staan zoveel onbekenden dat ik mijn geld er niet op zou willen inzetten dat dit een kloppende berekening is.

2. Verder zou je verwachten dat dit tot kostenreductie leidt, maar dat zie ik ook niet, dus wat is dan überhaupt de verbetering?

3. De incidentele kosten zijn 815.000 euro. In deze kosten zitten opleidingsgelden, maar in een ander stuk staat letterlijk dat trainingen niet mee zijn genomen, want deze kosten heb je anders ook! Waar is dit op gebaseerd?

4. Een kanttekening bij het train de trainer principe: dat is prima, maar daarmee moet wel expliciet rekening worden gehouden! Als het maar half gebeurt, ontstaan er weer onnodige kosten.

5. De DAP (wat is de betekenis van deze afkorting?) gaat over de Waddeneilanden. Geen idee waarom het hier bij moet! En is tevens ook nog een concept. Is dat nooit een definitieve versie geworden? Dit geeft ook te denken!

6. Twee keer migreren! Dat betekent twee keer het overzetten van programma’s en gegevens. Is het niet beter alles pas na 1 januari 2018 onder te brengen bij Leeuwarden? Dat scheelt een keer migreren.

7. Hoe zit het met de huidige licenties, hoe lang lopen die nog? Om die nu zo weg te doen: is dat niet weggegooid geld?

8. De risicoanalyse is erg mager, mis bijvoorbeeld risico’s voor het burgers/bedrijven. Is de dienstverlening in gevaar?

9. Wat gebeurt er met de oude informatie, we hebben immers een archiefwet! Het is onduidelijk hoe hier mee om wordt gegaan.

10. Wat als de ICT in Leeuwarden zijn doelen niet haalt, wat dan? Welke doelen hebben ze en wat is de relatie met de fusie van de gemeentes? Niet duidelijk!

11. In geval van calamiteiten: wie krijgt er dan voorrang? Wie het hardste schreeuwt? Niet duidelijk.

12. Wordt er nieuwe hardware gekocht of wordt bestaande hardware gebruikt. Is niet duidelijk!

13. Wie is eigenaar? Niet duidelijk.

14. Wat ons verder verwondert, is dat dit plan eigenlijk al in gang is gezet en dus al loopt. En dat wij als raad niet veel meer te zeggen hebben, zie ook het advies van de OR. Tevens staan daar ook nog aanbevelingen in, deze sluiten ook bij mijn opmerkingen aan.

15. In totaal gaan de gemeentes van 366 applicaties naar 200- 220 applicaties (is dus niet eens duidelijk hoeveel applicaties er over blijven), maar de beheerkosten blijven gelijk. Rara, hoe kan dat, dit klopt ook niet.

16. Verder missen stukken in dit geheel die je wel zou verwachten, bijvoorbeeld een business case, migratie plan en een apart stuk voor een risico analyse.

17. Ik mis het deel van de 4 dorpen van littenseradiel, hoeven die niks?

Algemeen: Het tijdspad anderhalf jaar en dan zou de boel over moeten zijn. Erg krap weet ik uit ervaring!

Maar wat Frije Bilkerts het meest verbaast, is dat we gaan fuseren zodat we minder een gemeenschappelijke regeling hebben en wat doen we?! Iets wat we volgens mij best zelf kunnen uit handen geven en weer verder met een gemeenschappelijke regeling! Dit snappen de Frije Bilkerts niet.

En ja, dan krijg ik het verwijt dat ik technische vragen stel, maar omdat ik nieuw ben wordt het mij vergeven. Helaas krijg ik ook op mijn niet technische vragen geen antwoord. Maar ga binnenkort een dagje met de ICT van de gemeente meelopen. En de voorzitter ruikt een meerderheid en gaat over tot stemmen. Alleen Frije Bilkerts is tegen, dus het wordt aangenomen. Helaas.

Ik heb zo wel mijn twijfels bij het dualisme, worden de zittende coalitiepartijen niet te veel geleid door hun wethouder??

Maar goed, we blijven kritisch en houden vol, ook al krijgen we geen gehoor bij B&W en de rest van de raad.

Daarna de (com)motie van de windmolenmoties. Er waren 2 moties, één van de Frije Bilkerts, waarin duidelijk werd gesteld geen windmolens meer op het Bildt, en dan één van de VVD, die toch ruimte liet voor windmolens op het Bildt. In alle hectiek werd alles samengesmeed tot één krachtige motie tegen windmolens op het Bildt.

Jeetje

Jeetje, wat een leeswerk al die raadsstukken en dan nog het nieuws volgen en bijhouden.

Wat speelt er allemaal? Bijvoorbeeld de windmolens, WOB verzoeken en de naam van de hopelijk niet nieuwe gemeente.

Eerst maar es de windmolens. Op de raderaad werd er een gedicht voor gedragen door S. Keizer, er worden actiecomités en websites opgericht, handtekeningen verzameld en Facebook pagina’s aangemaakt.

Hier een paar link. https://www.facebook.com/bildtsewindmolenszonde/info http://www.bildtsewindmolenszonde.nl http://www.facebook.com/tegenwindouwesyl

Minister Kamp gaat samen met de provincie Fryslan plekken aanwijzen in het land en daar kunnen wij als raad weinig tegen doen. Hij gaat namelijk om het bestemmingsplan heen. Frije Bilkerts blijft wel bij het standpunt geen windmolens!! Het zou toch immers zonde zijn dat het open Bildtse landschap wordt vernield door deze molens! En tuurlijk moeten we op zoek naar alternatieven. Zonnepanelen? Getijdeinstalaties? Toch maar weer een kerncentrale? Ja, dat maakt het wel moeilijker, maar als we nu ook eens bij ons zelf te rade gaan? Wat neemt ten onrechte stroom, waar kun je zelf al wat besparen?

Na de raderaad op 28 mei werd ons nog even gemeld dat de gemeente het Bildt een rechtszaak heeft verloren inzake het WOB van de Leeuwarder Courant. De Leeuwarder Courant, Bildtse Post en nog iemand hebben een WOB verzoek gedaan voor de perikelen rondom het Van Harenshûs en Wassenaar. Zelf ben ik er voor dat dit soort gegevens gewoon openbaar moeten zijn, het zijn toch onze centen?! Trouwens verbaast het mij dat wij dit via Twitter moeten vernemen en dat dit niet door B&W wordt gemeld. En begreep dat er nog meer rechtszaken zijn of komen. We wachten het wel af, kost uiteraard wel weer geld.

En dan de raadstukken. Natuurlijk kreeg het ICT-stuk gelijk mijn aandacht, is toch mijn vakgebied (ben zelf functioneel beheerder). En ja, dan krijg je wel zorgen, maar dat volgt nog wel in de raad. En verder het bestemmingsplan van de Bildtdijken. Alles is nu digitaal zie hier een paar link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0063.080503-ON01

Waarbij het belangrijk is om nog even te noemen dat de digitale versie leidend is boven de papieren versie. Hier is wel inspraak geweest van de bewoners en dit is mijn ogen goed aangepakt. Vanzelf heb ik wel wat vragen/bedenkingen, ook dit maar in de raad.

En natuurlijk de stukken over de fusie van de gemeentes. Wat gaat het een bult geld kosten, €50.000,- aan extern advies, een projectburo € 200.000,- en dan nog € 50.000 aan extra personele kosten!!! Vreselijk en dit is maar een raming, dus het kost waarschijnlijk nog veel meer. Verdient zich dit ooit nog weer terug? En dan de naamgeving eerst wordt de werknaam Westergo gebruikt. Er zal een betere naam moeten komen, ,maar wanneer dan??

Het handboek gelezen zie de links: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/documenten-en-publicaties/brochures/2014/03/27/handboek-gemeentelijke-herindeling.html

Daarin wordt goed uitgelegd hoe je tot een herindeling komt. Alleen men wil het vertrouwen hebben van de bevolking en volgens mij is dat er nog niet.

Week 2 ,3 (raderaad)4(fractie)

Als eerste bedankt voor de positieve reacties. En ja, het heeft even geduurd eer ik weer wat schreef, maar ik was druk met van alles en nog niks.
Afgelopen weken dus raadsstukken lezen, winkels open op zondag ja of nee, OV St. Anna Vooruit laat een lijstje zien waaruit blijkt datdat de meeste winkels voor zijn, de koopavond blijft bestaan.
Voor de rest speelt er weinig schijnbaar. De coalitie vorming van het cda en de 2 verliezende partijen gaan rustig door.
Raderaad (??) even als fractie de koppen bij elkaar voor het begint, dan de hal in, daar staan we dan; alleen OV St. Anna Vooruit is er en doet zijn betoog voor opening op zondag voor de winkels.
Dan de raadzaal in voor de voorbespreking van de raadsvergadering van 8 mei, de agenda doornemen en er worden enkele vragen gesteld over de brief van de firma Wassenaar.

Friesdagblad eind april, en weer staat erin dat we maar 5 stemmen meer hebben dan werkgroep hetBildt, jammer genoeg vergeetmen dan weer te vertellen dat wij de vorige keer 24 stemmen te min hadden voor een raadszit.

8 mei is raadsvergadering wij zullen daar als Frije Bilkerts niet aanwezig zijn.
Zie onderstaande verklaring;

An de foorsitter fan de gemeenteraad fan ‘t Bildt,
burgemeester G. Krol.

Achte raadsfoorsitter,

Wij dele met dat de raadsfraksy Frije Bilkerts niet anwezig is tidens de raadsfergadering op donderdeg 8 maai 2014.

Andere fraksys hewwe na de raadsferkiezing (19 maart) fia de (in)formateur kinber maakt Frije Bilkerts op foorhând út te slútten foor ’n koalisy. De deur ‘t CDA anwezen (in)formateur het ’n gesprek had met Frije Bilkerts, wilens derna fast te stellen is dat ’t CDA (4 raadssitten) en Werkgroep ’t Bildt (3) al besloaten hadden ’n nije koalisy an te gaan sonder Frije Bilkerts (4 raadssitten).

Frije Bilkerts het kinnis nommen fan standpunten en konklúzzys fan CDA en Werkgroep ’t Bildt fia de (in)formateur en in de media over de ferkiezingsútslag en over Frije Bilkerts as pertij. En resint ok de informasy fan ’t CDA in ’t Friesch Dagblad fan 30 april 2014. Jou hewwe reaksys fan Frije Bilkerts leze kinnen.

In de kommende raadsfergadering wort ’t nije kelezy koazen en de hur in de raad ferfangende leden benoemd. ’t Eandferslag fan de koalisy-onderhandelings en ‘t koalisy-akkoord tussen CDA, Werkgroep ’t Bildt en PvdA wort presinteerd. As niet-wînste gesprekspartner foor ’n koalisy sille de fier raadsleden fan Frije Bilkerts dat in de kommende raad sichtber make.

Na 8 maai sille de raadsleden fan Frije Bilkerts foor de 1012 stimmers op Frije Bilkerts èn alle ândere inweuners fan de gemeente ’t Bildt, like betrouber as in de ôflopene fier jaar en ’t aigen ferkiezingsprogramma 2014-2018 folgend, ‘t raadswerk doen en derover anspreekber weze foor idere inweuner fan de gemeente ‘t Bildt.

Frije Bilkerts,
Foor ’t bestuur S.H. Buwalda
Foor de fraksy L. Ferwerda

Met Bildtse groetnis

Nu op 13 mei info avond over de herindeling.

Groetnis Ben

Mijn eerste week als raadslid van gemeente Het Bildt.

Vorige week donderdag 27 maart ben ik beëdigd als raadslid. Ben nu dus volksvertegenwoordiger. Voor de beëdiging was er een kennismaking op het gemeentehuis met de griffier(F. Meijerink) en met het managementteam (R. Goeman, A. van Tuijl en R. Meenderink) van de gemeente. Zij gaven uitleg over hun werkzaamheden en portefeuilles.

Ondertussen hebben de partijen gesproken met de informateur in verband met het vormen van het nieuwe college.

Afgelopen tijd de verkiezingsuitslag maar weer eens goed bekeken. Mijn analyse wijst uit dat wij op het oud Bildt (zonder Minnertsga) de grootste zijn met 966 stemmen (we zijn de grootste op 4 van de  9 stembureaus), dan volgt het CDA met 856 stemmen. Dat doet je als Bilkert wel goed. En ja, in totaliteit 5 stemmen meer dan WGB, maar in 2010 hadden de Frije Bilkerts 24 stemmen te kort voor een derde zetel. Nu valt de restzetel aan Frije Bilkerts toe.

Maandag 31 maart een mail: om  7 uur ’s avonds een persconferentie op het gemeentehuis, de informateur gaat zijn bevindingen openbaar maken. Naar het gemeentehuis, daar ligt een stuk papier, snel lezen en wat valt meteen op: Frije Bilkerts onbetrouwbaar. Wat is dit nu? Het CDA gaat met WGB en PvdA om tafel. Nog geen week raadslid en je partij is al onbetrouwbaar. Tja, dit voelt niet lekker.

Helaas is Leendert er niet bij. Goed, ik ga zitten, luisteren naar wat de informateur te vertellen heeft en mij wordt duidelijk dat je als grote winnaar van de verkiezingen gewoon buitenspel wordt gezet. Ik ben enorm teleurgesteld (eigenlijk zijn we gewoon genaaid), zak achterover en ga maar Twitter lezen. Het liefst ga ik weg, hier is geen eer te behalen, alles is al geregeld. Het voelt als een déjà vu, het lijken de dorpsavonden wel, wij wille jim stim hore!!

Frans (Frije Bilkerts) vertelt nog dat wij teleurgesteld zijn en begint nog een discussie met R. Bruinsma van het CDA. Deze persoon doet dan nog wat meer olie op het vuur door ons te betichten van kiezersbedrog. Ja, dan ga je je wel afvragen: waar ben ik terecht gekomen. Er spoken nu wel allemaal dingen  door mijn hoofd. Onbetrouwbaar, je gaat wel denken: zijn zij dan zoveel beter en moet ik die anderen dan ook zwart gaan maken op internet? En hun fouten maar weer eens oprakelen, nee dat ga ik niet doen, dan verlaag ik me  tot hun niveau. Na de persconferentie napraten, Leendert is erg teleurgesteld, vindt het vreselijk, snapt het niet, maar wie wel??

Onderhand thuis, er staan al uitspraken op Facebook. Een kleine greep:

- Russische taferelen op ‘t Bildt…

-  Waaaat is dit nou weer voor flauwekul?? Vast omdat de Frije Bilkerts tegen de herindeling      zijn… tja, en ze dulden geen tegenspraak natuurlijk.

-  CDA kliek. Vriendjespolitiek.

- De kiezers, die op de Frije Bilkerts gestemd hebben, geloven in het verkiezingsprogramma     van de Frije Bilkerts. Ik ook!!! Onze stemmen worden genegeerd!!! Mijn stem is genegeerd!!!   Ik ben boos!!! Dit is geen goed voorbeeld van democratie.

Dit doet je dan wel weer goed, dat je dus niet alleen bent vernederd, wat in eerste instantie wel zo voelt.

Dinsdag naar ’t werk, ook collega’s hadden het  gelezen en tonen hun ‘medeleven’. Zelfs CDA-mensen begrijpen dit niet en noemen het een schande voor de politiek en het vertrouwen daarin.

Woensdag ben ik thuis, kinderen naar school brengen en halen en ga onder meer met ze zwemmen. Op het schoolplein word ik door diverse mensen aangesproken van what the fuck is dit en hoor toch ook mensen al roepen: ik stem nooit weer, wat denken ze wel niet.

Dan komt ‘s middags de Bildtse Post met de commentaren, van de partijen. Wat opvalt is wat Mevr Blaak (PVDA) zegt. Volgens mij moet zij eerst maar eens goed nadenken voordat ze wat zegt, want immers in de raadsvergadering van 22 maart 2012 is reeds aan het college van B&W gevraagd om uit te zoeken of een deelraad mogelijk is. Nog steeds geen antwoord gehad (hoezo betrouwbaar) en verder staat het in het Ferkiezings program van de Frije Bilkerts ook. Verder gaat men gewoon door met moddergooien(met uitzondering van de VVD). Dacht echt dat politiek iets beschaafds zou zijn en dat je met volwassen mensen te maken zou hebben.

Verder wil ik via deze weg nogmaals iedereen bedanken die op de Frije Bilkerts heeft gestemd.

En natuurlijk de mensen (L. Nauta, S. Keizer, S. Nauta, E. Tuinhof en M. Kleefman) die ons geholpen hebben tijdens de campagne.

Groetnis

Ben

Deze blog is op persoonlijke titel!!

twit_1

Mijn blog

Goeie,

Hier ga ik op persoonlijke titel mijn ervaringen/belevingen van mijn werkzaamheden als raadslid bloggen.

Wie ben ik? Mijn naam is Ben Bruinsma wonend te St Anne, raadslid van de Frije Bilkerts in de gemeente het Bildt. Werkzaam bij het ministerie van EZ te Assen.

Vader van drie dochters, geregistreerde partner van Trynke.

Audi gek en dan speciaal type 44, en dan de ur tdi. Helaas zal ik nu ik raadslid ben, minder tijd hebben voor mijn auto’s; het zij zo.

gr

 

Ben